Om firmaet

Biotop* er et rådgivende miljøfirma med speciale i at få mennesker, vandmiljø og natur til at fungere sammen. Vi har en særlig ekspertise om vand og fisk, men har også flere medarbejdere med specialer ”på det tørre” og stor erfaring i et konstruktivt samarbejde med landbruget. Naturen hænger jo sammen, og bl.a. vandmiljøet er meget afhængig af, hvordan de omkringliggende arealer dyrkes og plejes.

Firmaets indehaver Jan Nielsen er fiskeribiolog med årelang erfaring fra projektledelse, administration, pleje og undersøgelser af vandløb, søer og fjordområder. Alle medarbejdere er håndplukket pga. deres erfaring og særlige faglige/menneskelige egenskaber, derfor har Biotop en meget bred profil. Vi har desuden kontakt til en række andre dygtige fagfolk - alt efter behov.

Vi løser alle opgaver i og omkring vandløb - lige fra de videnskabelige til almindelig rådgivning og praktisk problemløsning med entreprenørmaskiner. Vi har også vores egen naturvejleder, der tilbyder naturoplevelser og ved, hvordan man skaber et lokalt engagement. Endelig har vi stor viden om fisketurisme, bl.a. hvordan man organiserer og forbedrer mulighederne for at fiske og at ”sælge varen”.

Firmaet blev stiftet i 1993 og har medarbejdere over hele landet  - men vi har bl.a. arbejdet med vandmiljøet i ind- og udland siden 1979 og kender de miljømæssige muligheder og forpligtelser, der gælder for vores vandområder. Heldigvis har vi mange eksempler på, at man ofte kan nå målet med relative få midler, fx via miljøvenlig vedligeholdelse af vandløb eller engangsinvesteringer i en egentlig restaurering.

Vores koncept har vi kopieret fra Ferskvandscentret i Silkeborg, hvor vi også færdes ind imellem. Her er næsten alle undervisere ildsjæle med ”normale” miljøjobs ved siden af undervisningen på centret. Konceptet sikrer, at Biotop's medarbejdere er i front med viden om miljøarbejde i ”det virkelige” liv, og at de er målrettet mod behovet for problemløsning.

For at kunne levere ”pakkeløsninger” lige fra afklaringen af evt. problemer til den praktiske løsning er gennemført, har vi for nylig indgået et formelt samarbejde med en yderst miljøansvarlig entreprenørvirksomhed, Hessum Entrepenør- og Vandløbsservice, som vi varmt kan anbefale.
 


*En biotop er et levested for et særligt samfund af planter og dyr, dvs. et økosystem. Hver art stiller særlige krav til levestedet, og arterne i det samme økosystem deler en biotop.