Fiskeundersøgelser

Fiskene er afhængige af et godt vandmiljø, og en fiskeundersøgelse kan fortælle meget om miljøets tilstand. Fiskene lever i nogle år og kan derfor bedre bruges som miljøindikatorer end fx vandprøver, der kun fortæller noget om tilstanden her og nu.

I Danmark har vi fra naturens hånd nogle af verdens mest produktive ørredvandløb, der med den rette pleje kan skabe grundlag for et ørredfiskeri i verdensklasse.

Biotop's fiskeribiologer er blandt de bedste i Danmark og kan lave alle slags undersøgelser i søer, vandløb og fjordområder.