Lovgivning

Vores vandmiljø er beskyttet af en lang række love, og det kan være uoverskueligt at tolke lovteksterne. Mange love er også blevet ændret i forbindelse med kommunalreformen.

Biotop's medarbejdere har årelang erfaring med praktisk administration af lovgivningen inden for alle områder og kan tilbyde kompetent rådgivning, fx vedr. lovene om vandløb, okker, miljøbeskyttelse, miljømål og fiskeri.

Desuden har vi stor erfaring i arbejdet med regionplanlægning og basisanalyser fx i forbindelse med implementering af EU’s Vandrammedirektiv, der kræver en god økologisk tilstand i alle vores vandområder senest 22. december 2015.