Undervisning og nærmiljø

Hør, og du glemmer
se, og du husker
gør det, og du forstår


           Kinesisk ordsprog


Mange års praktisk erfaring med miljøarbejde har lært os, at vi ikke skaber et godt miljø gennem regler og tvang. Et dårligt miljø skyldes som regel uvidenhed og ikke manglende vilje. Derfor er det vigtigt at skabe forståelse og engagement hos dem, der er herre over miljøets tilstand - fx lodsejere, landmænd, teknikere, politikere samt de åmænd og entreprenører, der skal vedligeholde vandløbene.

Vi har særdeles gode erfaringer med at gennemføre temadage- eller eftermiddage, hvor vi tager rundt lokalt og drøfter gode og dårlige forhold - også uden en konkret konfliktsag. Vi arbejder jo alle for et godt miljø.

Flere af firmaets medarbejdere er faste undervisere på landsdækkende miljøuddannelser, og vores naturvejleder har fået Biologforbundets årspris for sit nyskabende arbejde med at involvere skolebørn i det lokale miljøarbejde.