Faunabedømmelser

Smådyrene lever op til to år i vandløbene og er lige som fiskene afhængige af både vandkvaliteten og de fysiske forhold (vandløbets variation). Nogle smådyr trives bedst i forurenet vand med mange næringsstoffer, mens andre kræver fuldstændigt rent vand hele livet. Nogle kan kun leve på faste overflader som fx sten, andre lever i slam. Derfor kan man ved at undersøge vandløbenes smådyr få meget mere at vide om vandløbets samlede miljøtilstand, end hvis man tager en vandprøve.

De danske miljømyndigheder har i mange år rutinemæssigt undersøgt vandløbenes smådyrsliv og har ofte været de samme steder flere gange. Flere af Biotop's medarbejdere har lavet mange af disse undersøgelser og arbejder desuden til dagligt med den vandløbsdatabase, WinBio, hvor oplysningerne gemmes sammen med resultaterne fra evt. fiskeundersøgelser.

Biotop kan derfor også tilbyde undersøgelser efter det standardiserede system, Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI).