Faunapassager

Mange af fiskene og de andre dyr (faunaen) er afhængige af at vandre frit mellem gyde- og opvækstområderne. Det gælder specielt de egentlige vandrefisk som fx ålen og laksefiskene laks, ørred, helt, snæbel, m.fl., som gyder i vandløb og lever en del af livet i saltvand. Men alle fisk og mange smådyr vandrer.

En række danske undersøgelser har siden 1980’erne vist, at fisketrapper ikke virker godt nok, og at mange fisk ikke kommer videre, hvis de fx møder en opstemning på deres op- eller nedstrøms vandringer. Derfor er mange danske fisketrapper og opstemninger blevet fjernet i de senere år og erstattet af naturlignende strygløsninger.

Det danske arbejde med naturlignende faunapassager har inspireret fagfolk i andre lande til lignende løsninger, og flere af Biotop's medarbejdere har her haft nøglepositioner. Bl.a. har firmaets indehaver Jan Nielsen været videnskabelig og teknisk rådgiver for Danmarks Fiskeriundersøgelser og amterne i Danmark (rapport kan læses her) og har desuden været i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig og Letland for at give sine erfaringer videre.

Der er mulighed for at få støtte til etablering af faunapassager, som kan læses på følgende hjemmeside: http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/okonomiskstotterestaurering.htm