Restaurering

Mange af vores vandløb er gennem tiden blevet unødvendigt hårdt maskinoprenset eller reguleret for at sikre en god vandafledning fra de nærtliggende marker. Derfor mangler der nu sten og gydegrus, og det forringer eller ødelægger muligheden for at nå en god økologisk tilstand med et varieret dyre- og planteliv.

Nogle steder kan man bringe vandløbene tilbage til en god naturtilstand ved at indføre miljøvenlig vedligeholdelse. Andre steder er det også nødvendigt med udlægning af sten og gydegrus - men det skal gøres på den rigtige måde, ellers får man ikke den ønskede miljøkvalitet, og man risikerer oversvømmelser af markerne.

Biotop's medarbejdere tilhører Danmarks bedste ekspertise og har stor erfaring i at involvere lodsejere, landbrugsorganisationer, lystfiskere og folkeskoler i arbejdet, så der sikres en lokal opbakning og glæde over naturen i lokalsamfundet.

Der er mulighed for at få støtte til restaurering af vandløb, som kan læses på følgende hjemmeside: http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/okonomiskstotterestaurering.htm