Miljøvenlig vedligeholdelse

En del af grøden skæres væk i mange vandløb for at sikre en bedre vandafledningsevne. Men jo mere grøde der fjernes, jo dårligere bliver dyre- og plantelivet. Desuden forringes eller ødelægges vandløbets selvrensende evne, idet grøden bl.a. ilter vandet og omsætter næringsstoffer.

Der er udarbejdet regulativer for alle offentlige vandløb, og disse regulativer skal overholdes.

Det er kommunens ansvar, at lodsejerens, åmandens eller entreprenørens vedligeholdelse ikke ødelægger den gode økologiske kvalitet i vandløbene. Det gælder altid, uanset hvem der vedligeholder vandløbet, og om der er udarbejdet et regulativ.

En hård vedligeholdelse skyldes ofte uvidenhed eller manglende forståelse hos dem, der udfører vedligeholdelsen, eller dem der bestiller den. Derfor kræver mange kommuner nu, at deres åmænd og entreprenører har gennemført en åmandsuddannelse.

Flere af Biotop’s medarbejdere har undervist på Ferskvandscentrets landsdækkende åmandsuddannelse i en årrække. Desuden har vi indgået et tæt samarbejde med entreprenørfirmaet Hessum Entreprenør & Vandløbsservice, der sætter en ære i at udføre en god, miljøvenlig vedligeholdelse. Se evt. også vores omtale af undervisning.